2-7 Triple Draw

Ang Deuce to Seven Triple Draw ay isang laro kung saan nagpapalit ng baraha para bumuo ng pinakamahinang 5 baraha sa kamay. Ang bawat manlalaro ay binibigyan ng 5 baraha at ang layunin ay gumawa pinakamababang kamay. May apat na yugto ng pagtaya at tatlong bunotan sa larong ito. Pagkatapos ng bawat yugto ng pagtaya ang mga manlalaro ay pumipili ng mula 0 hanggang 5 na mga baraha upang itapon , at magbibigay ang dealer sa kanila ng mga kapalit na baraha. Pagkatapos ng ikatlong at huling bunot mayroong isang huling ikot ng pustahan. Ang butong ng dealer ang tumutukoy sa pagkakasunud-sunod ng pagtaya at pagtapon.

Hand rankings

Sa Deuce to Seven Triple Draw ang mga manlalaro ay bubuo ng pinaka mababang kamay mula sa 5 baraha hand. Ang alas ay mataas lamang at ang dos ay mababa. Dahil bumubuo ng pinakamababang kamay, ang mga straight at flush ay hindi maganda. Ibig sabihin, bilang halimbawa, ang 23456 ay napakahinang baraha. Hindi ito 6-low. Ito ay isang straight at sa makatuwid ay mas mahina pa sa AKQJ9.

Ang pinakamagandang kamay na maari mong mabuo ay 23457 na walang flush. Ang kamay na ito ay tinatawag na wheel. Ang susunod na pinakamagandang kamay ay 23467, na walang flush. Ang kamay na ito ay karaniwang tinatawag na Number 2. Gayon din ang 23567 na tinatawag na Number 3, atbp.

Dqahil ang alas ay mataas, ang 2345A ay hindi. Ito ang pinakamagandang Ace-low na mabubuo-tinatawag din na Nut Ace. Ang 23458 ang Nut 8. 23459 ang the Nut 9 atbp. AKQJ9 ang pinakamahinang kamay na walang pares, dahil ang layunin ay bumuo ng mababang kamay. 22345 ang susuod na magandang kamay. ANg mga Trio ay mas mahina sa mga pares. ANg mga straight ay mas mahina sa mga pares and trio. ANg mga Flushes ay mas mahina sa straight. At ang full house ay mas mahina sa flush. Ang pinakamahinang kamay sa larong ito ay isang Royal Flush. Sa madaling sabi, ang mga ranggo ng mga kamay ay baliktad ng sa pangkaraniwang high game.

How Deuce to Seven triple Draw is dealt

Ang Deuce to Seven Triple Draw ay maaring laruin ng hanggang 6 katao. Ang laro ay gumagamit ng isang buton ng dealer tulad sa hold'em . Ang manlalaro sa kaliwa ng buton ay maglalagay ng isang buhay na maliit na blind at ang susunod sa kaliwa ay maglalagay naman isang buhay na malaking blind. Ang bawat manlalaro ay binibigyan ng 5 baraha at may isang ikot ng pustahan. Ang unang ikot ng pagtaya ay nagsisimula sa manlalaro sa kaliwa ng malaking blind , tulad sa hold'em . Ang bawat manlalaro naman ay may opsyon na tumawag , taasan o tumiklop.

Pagkatapos ng unang ikot ng pagtaya, ang bawat manlalaro na hindi nakatiklop ay may isang pagkakataon upang bumunot. Ang mga manlalaro ay sinasabihan upang itapon ang anumang mga baraha na gusto nila upang palitan sa kanilang mga kamay. Ang unang manlalaro na kikiilos ay palaging ang nasa kaliwa ng buton. Ang mga manlalaro ay maaaring magtapon ng wala o hanggang sa 5 baraha. Kung pinili ng isang manlalaro na hindi magtapon, siya ay sinasabing nag pat . Matapos ang isang manlalaro ay kumilos sa kanyang kamay, susunod na player ay sasabihan naman upang kumilos din hanggang sa lahat ng mga natitirang mga manlalaro sa kamay ay kumilos sa bunotan.

Matapos makapagdesisyon ng bawat manlalaro sa kanilang papalitan, papalitan na ng dealer ang kanilang mga baraha ayon sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, kung ang unang manlalaro ay nagtapon ng 3 baraha , ang ikalawa nagtapon ng 2 baraha , at ang ikatlo nagtapon ng 1 baraha, ang dealer ay bibigyan ang unang manlalaro ng 3 baraha, pagkatapos ay dadalhin ang mga itinatapon ng manlalaro sa muck. Pagkatapos nito ang dealer ay bibigyan susunod na manlalaro ng 2 baraha at pagkatapos ay ilalagay sa muck ang mga itinatapon ng manlalaro sa muck. Pagkatapos ay bibigyan ang huling manlalaro ng 1 baraha , at dadalhin din ang mga itinapon nito sa muck.

Matapos ang bunotan ay makumpleto , mayroong isa pang ikot ng pagtaya. Pagkatapos nito ang mga manlalaro magkakaroon ng isang pagkakataon upang bumunot muli. Pagkatapos ng ikalawang bunotan, mayroong isa pang ikot ng pagtaya. Pagkatapos nito ang mga manlalaro ay muling magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang magtapon. Pagkatapos nito ay ang ikatlo at huling bunot, at mayroong isa pang ikot ng pustahan.

Paano kung kulang ang mga baraha para kumpletuhin ang bunot?

Kung minsan, hindi sapat ang mga baraha upang makumpleto ang isang ikot ng bunotan. Kapag nangyari ito, ang muck ay dapat balasahin at ang bunotan ay itutoloy pagkatapos nito. Ang mga barahang kasama sa pagbabalasa ay ang mga itinapon na baraha mula sa lahat ng mga nakaraang ikot ng bunotan at ang mga itinapong baraha ng mga manlalaro na nakakuha na ng kapalit na baraha sa kasalukuyang bunotan.

Balikan natin ang nakaraang halimbawa, sabihin natin na ang unang manlalaro ay nagtapon ng 3 baraha, ang ikalawa ay nagtapon ng 2 baraha at ang ikatlong manlalaro ay nagtapon ng 1 baraha. Ang dealer ay magbibigay sa unang manlalaro ng tatlong card 1 baraha sa pangalawa. Sa puntong ito ay wala nang mga barahang natitira sa deck. Ang mga itinapong baraha mula sa anumang mga nakaraang ikot ng pustahan ay babalasahin ngayon kasama ang mga Tinatapon ng unang manlalaro lamang. Ang mga itinapon ng ikalawang manlalaro ay hindi kasama sa mga babalasahin dahil hindi napalitan ang lahat ng kanyang iinatapon. Ito ay nangangahulugan na imposible para sa isang player na makakuha ng mga barahang kanyang itinatapon na sa parehong ikot ng pagtaya.

Istraktura ng Pagtaya

Ang Deuce to Seven ay gumagamit ng istraktura sa pagtaya gaya ng sa hold'em. Sa unang dalawang ikot, ang taya ay ang maliit na taya. Kaya kun ang laro ay $10/$20 sa unang dalawang ikot maaring tumawag o magdagdag ng tig $10 tuwing magtataas. Ang susunod na dalawang ikot ang taya ay ang malaking bet. Sa ating halimbawa, maaring tumawag or magdagdag ng $20 tuwing magtataas.