Omaha Hi-Lo

Ang Omaha High-Low ay ang sikat na version ng Omaha Poker game. Ang payak na patakaran na katulad sa Omaha Holdem, na binase sa Texas Holdem pero may pagkakaiba na kaya nagiging aktibo at kawili-wili. Sa Hi-Lo na laro, ang pot ay hiwalay sa pagitan ng Hi hand at Lo Hand. Parehas na baraha ang pwedeng gamitin sa pagdeklara ng Hi at Lo

Isang kamay ang maaring manalo ng Hi at Lo sa kalahati ng pot. Ang madalas na halimbawa ay ang “the Wheel” binubuo ng Alas-2-3-4-5

Kapag walang karapat-dapat na kamay sa Lo, ang pinakamahusay sa Hi na kmay ang mananalo ng buong pot.

Sa paghahati ng pot, ang Hi na kamay ang makakatangap ng kahit anong odd na pitcha

Sa ibang paraan, lahat ng regular na patakaran sa bawat laro ay magagamit maliban sa qualifier ng 8 o higit pang mas maganda para sa Lo hand ang magagamit maliban sa tiyak na pahayag sa kasalungat ang ginawa. Ibig sabihin na ang nanalo na low na kamay ay dapat maglalaman ng baraha na ang halaga ay mababa sa 9 kaya sa mga flop na laro, ang flop ay dapat maglalaman ng tatlong baraha na ang halaga 9 o mas mababa pa.

Para maka qualify ka sa low na kalahati sa pot, ang low na kamay ay dapat nasa 8,7,6,5,4 or mababa pa. Kaya ang larong ito ay tinawag na “8 or better”, o mas kilala na “Omaha 8”

Ang mga kawili-wiling na sandal sa Omaha High-Low na patakaran ay ang straights and flushes ay hindi nabibilang laban sa iyo kung karapat-dapat sa Low. Maarin ka din gumamit ng ibang baraha sa iyong kamay para sa High na panig at ibang baraha para sa Low na panig o parehong baraha sa parehong High at Low na panig. Sa magkahating pot, ang kahit anong natitirang odd na pitcha ay mapupunta sa High na panig ng pot. Iilan na casino ang naglalaro ng karapat-dapat na 9-low qualifier sa halip pero hindi ito sikat.

Ang posibleng transkripsyon ng Omaha High Low: “Omaha Hi-Lo”, “Omaha hi/lo”, “Omaha high/low”, “Omaha high-low”